ส่งมอบพื้นที่ 100% เป็นที่เรียบร้อยค่ะ

หน่วยงาน : Granada Pinklao